Voorlopig rijbewijs

Met of zonder begeleider

Voorlopig rijbewijs

Met of zonder begeleider

Keuze tussen voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider

Wanneer je je theorie-examen hebt gehaald, kun je beginnen met je praktijkopleiding. Je hebt hierbij de keuze tussen een voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18

Als je snel alleen wilt rijden, kun je kiezen voor een praktijkopleiding van 20 uur bij Rijschool Avanti. Na een positieve evaluatie van je instructeur ontvang je een bekwaamheidsattest waarmee je vanaf 18 jaar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18 kunt aanvragen. Met dit voorlopig rijbewijs mag je alleen rijden of met een persoon die minstens 8 jaar in het bezit is van een rijbewijs B zonder verval van het recht om te rijden tijdens de laatste drie jaar. Passagiers zijn niet toegestaan. Dit voorlopig rijbewijs zonder begeleider M18 is 18 maanden geldig.

Voorlopig rijbewijs met begeleider M36

Je kunt er ook voor kiezen om vanaf 17 jaar een voorlopig rijbewijs met begeleider M36 aan te vragen. Met dit voorlopig rijbewijs kun je alleen rijden met je vaste begeleider die op het document vermeld staat. Deze begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B zonder verval tijdens de laatste drie jaar. Er kan ook een tweede begeleider worden aangeduid die aan dezelfde eisen moet voldoen. Passagiers zijn niet toegestaan.

Overschakelen tussen voorlopig rijbewijs met of zonder begeleider

Tijdens de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs met begeleider (M36) kun je overschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (M18) vanaf 18 jaar, nadat je minimaal 20 uur rijles hebt gevolgd en een positieve bekwaamheidstest hebt afgelegd. Omgekeerd kun je tijdens de geldigheidsduur van een M18 ook overschakelen naar een M36.

Vervallen voorlopig rijbewijs (M18 of M36): verplichte praktijk en examen met rijschool of aanvraag nieuw voorlopig rijbewijs M12

Als je in de afgelopen drie jaar een vervallen voorlopig rijbewijs (M18 of M36) had, zijn er twee mogelijkheden: je volgt verplicht 6 uur praktijk bij de rijschool en legt het praktijkexamen af met de rijschool, of je volgt verplicht 6 uur praktijk bij de rijschool en vraagt een nieuw voorlopig rijbewijs M12 met begeleider aan (12 maanden geldig). Je kunt pas een nieuw voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen nadat de wachttijd van 3 jaar is verstreken, te rekenen vanaf de einddatum van je laatste vervallen voorlopig rijbewijs M18 of M36.

Geldigheid van het theorie-examen voor het voorlopig rijbewijs en praktijkexamen

Beperkingen van een voorlopig rijbewijs: niet rijden op bepaalde tijdstippen. 

Als je in het bezit bent van een voorlopig rijbewijs, mag je niet rijden tussen 22:00 uur en 06:00 uur op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van een wettelijke feestdag en op wettelijke feestdagen zelf.

Geldigheid van het theorie-examen voor het voorlopig rijbewijs en praktijkexamen. 

Houd er rekening mee dat het theorie-examen nog steeds geldig moet zijn op de dag van uitgifte van het voorlopig rijbewijs en de dag van het praktijkexamen. Dit betekent dat het examen maximaal drie jaar geldig is.